Voorraad

Uw voorraadadministratie vormt een solide basis voor het bedrijfsproces van uw onderneming. In het voorraadsysteem vindt de registratie plaats van de artikelen en hun voorraadpositie.
Onderhoud Artikelen
Voorbeeld stambestand

De voorraad module is geschikt voor elke branche en kan met behulp van parameters specifiek voor uw branche worden ingesteld, alsmede de vele mogelijkheden voor het zoeken/ selecteren van artikelen. Naast de stamgegevens kunt u van een artikel het volgende vast leggen:

 •  Alternatieve omschrijvingen c.q. vervangende artikelnummers
 •  Koppeling van milieubijdrage / milieutoeslag
 •  Koppeling van verwijderingsbijdrage en label-codering aan een artikel
 •  Buitenlandse omschrijving
 •  Leveranciers
 •  Artikelstaffeling
 •  Prijsgroepen
 •  Tekstblokken
 •  CBS-code’s

U kunt de prijzen zowel per artikel als per artikelgroep muteren. Bij collectieve mutatie kiest u tussen procentuele of absolute wijziging van bedragen, of individuele mutatie per artikel. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vijf verschillende verkoopprijzen vast te leggen. De inkoopwaarde wordt berekend aan de hand van de laatste inkoopprijs of de gewogen gemiddelde inkoopprijs.

Vanuit de modules facturering, orderadministratie of inkoopadministratie kan de voorraad automatisch gemuteerd worden.

Met de voorraad module kunt u verschillende soorten informatie opvragen, te weten:

 •  Voorraadmutaties
 •  Besteladviezen
 •  Voorraadlijsten
 •  Voorraadwaardering
 •  Voorraadanalyse
 •  Prijslijsten
 •  Statistiek

Voor bandenbedrijven, dealer-en garagebedrijven is het mogelijk om automatisch artikel prijs-wijzigingen en aanvullingen door te voeren. Ook kan een vaste verhoging, uitgedrukt in