Import/Export

Wanneer u nauw samenwerkt met uw leverancier of uw importeur, kunt u op een eenvoudige manier alle gewenste gegevens importeren. Zo kunt u alle prijzen van banden incl. label-codering, velgen via VACO/ SICT programma in FINPAK automatisch verwerken ( BAC-codering). Nieuwe artikelen worden automatisch toegevoegd met verkoopprijzen. Tevens kunt u de technische begeleidende dienstverlening van VACO inlezen.
Importeren Banden
Voorbeeldscherm importeren


Algemeen

FINPAK voor Windows kent flexibele Import en Export mogelijkheden die het uitwisselen van
gegevens met uw leveranciers, klanten of met uw accountant zeer eenvoudig maken, ook al maken deze gebruik van een ander pakket. FINPAK voor Windows koppelt ook automatisch naar het e-mail adres of de internet pagina van uw leverancier of klant.
Export belastingdienst
Naast de bestaande export functie heeft FINPAK voor Windows ook een koppeling met de belastingdienst, de zogenaamde “Auditfile”. Hiermee kan de belastingdienst op een eenvoudige wijze uw gehele administratie Importeren in hun bestanden, zodat een groot deel van de controle niet bij u in het bedrijf plaats hoeft te vinden.

04b_imp
Voorbeeldscherm exporteren