Filosofie

Niet huren of kopen, maar gebruiken

Het “FINPAK-maintenance-concept ®” is een nieuw fenomeen dat voor FINPAK voor Windows is geïntroduceerd op de softwaremarkt. Het “FINPAK-maintenance-concept ®” is de tegenhanger van het koopconcept.
Het traditionele koopconcept is gericht op winstmaximalisatie op korte termijn. De verkoopprijs wordt niet aangepast naar gelang het aantal keren dat het product wordt verkocht.

“FINPAK-maintenance-concept ®” het slimste gebruikersconcept

De softwaremarkt verandert in een hoog tempo. Software leveranciers ontwikkelen zich tot veelzijdige spelers op de softwaremarkt.
Onderdeel daarvan is een gevarieerd aanbod van producten en diensten. In het scala van mogelijkheden op dat gebied is het “FINPAK-maintenance-concept ®” een gebruikersconcept dat interessante mogelijkheden biedt en de leverancier verplicht tot het leveren van kwaliteitsproducten en professionele ondersteuning.

Betekenis voor de koper
Kopers investeren vaak in dure software terwijl vaak pas achteraf de kwaliteit kan worden bepaald, waardoor de liquiditeit onnodig wordt aangetast. Met andere woorden, de koper vermindert het risico op onrendabele investeringen.
Het “FINPAK-maintenance-concept ®” zet deze winstmaximalisatie op de korte termijn voor de leverancier op de helling. Er wordt door de leverancier geïnvesteerd in een langdurige relatie, waarbij de investering over een langere termijn wordt terugverdiend.

Bij het “FINPAK-maintenance-concept ®” verwerft de gebruiker voor een symbolisch bedrag het licentierecht op de software en gaat de leverancier ervan uit dat de gemiddelde relatie 10 jaar stand houdt.

Betekenis voor de leverancier
De leverancier dient een hoogwaardig kwalitatief product met professionele service te leveren, waardoor een langere termijn relatie kan worden opgebouwd.

De leverancier dient een gezonde organisatie te hebben, aangezien investeringen pas veel later worden terugverdiend. De leverancier verplicht zich tot een “up-to-date” release beleid dat nauw de nieuwste ontwikkelingen volgt op automatiseringsgebied.